top of page

Dietister

Vad är en dietist?

 

Dietist är en skyddad yrkestitel. Det innebär att man måste ha läst dietistprogrammet och ansökt om legitimation hos Socialstyrelsen för att ha rätt att kalla sig för dietist.

 

Dietist utbildningen

 

Att utbilda sig till dietist tar tre år och i Sverige kan man göra det på tre olika universitet: Dietistutbildningen i Göteborg, Dietistutbildningen i Umeå och Dietistutbildningen i Uppsala. Dietstprogrammet är en yrkesutbildning på 180 hp. Ämnen som ingår i kursplnanen är näringslära, livsmedelskunskap, psykologi, fysiologi och dietik med sjukdomslära. Efter examen från dietistprogrammet kan man välja att läsa ytterligare 1-2 år för att få en magister- eller masterexamen. Man kan även välja om att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. 

 

Vad arbetar en dietist med?

Dietister behandlar och förebygger olika nutritionsrelaterade tillstånd och har akademisk utbildning och klinisk träning som ger unika kvalifikationer till att göra detta.

 

De flesta dietister arbetar inom öppen och sluten hälso- och sjukvård men dietister finns även inom kommuner och statliga verk, livsmedels- och läkemedelsindustri, frisk- och företagshälsovård, forskning mm.

 

Dietistens kompetensområde innefattar såväl teoretisk kunskap om olika nutritionsterapier, som förmåga att vägleda människor i hur näringsrekommendationerna skall omvandlas till verklighet genom medvetna val av livsmedel och matlagningsmetoder.

 

Skillnaden på dietist och en kostrådgivare?

 

Dietister är en skyddad titel. Legitimerad dietist kan man bli först efter att ha läst ett treårigt dietistprogram och ansökt om legitimation hos Socialstyrelsen. I dietistutbildningen ingår bland annat näringslära, fysiologi, livsmedelskemi, livsmedelskunskap, praktisk matlagning, psykologi, sjukdomslära och kostbehandling av sjukdomar ingår.

 

Kostrådgivare är en mer diffus titel. Diplomerad kostrådgivare kan en bli efter några dagars utbildning. Det innebär inte att du inte kan få bra råd av en kostrådgivare. Det finns många kunniga och engagerade kostrådgivare.. Men om du behöver kostbehandling är det en kvalitetssäkring att vända dig till en dietist.

 

Skillnaden på dietist och en nutritionist?

Dietist och nutritionist är två olika utbildningar. Nutritionister är specialister på kost och nutrition. Nutrition är ett tvärvetenskapligt ämne som utifrån naturvetenskaplig bakgrund knyter samman kunskap om kroppens hantering och behov av näringsämnen med kunskap om människors hälsa och matvanor. Utbildningen är naturvetenskaplig och behandlar ämnet utifrån molekylära, medicinska, epidemiologiska och folkhälsovetenskapliga aspekter.

I utbildningen läser man bland annat; biokemi, cell- och molekylärbiologi, humanfysiologi och livsmedelskemi.

Nutritionister kan arbeta till exempel inom forskning, idrott och utbildning inom universitet och högskola, eller inom livs- och läkemedelsbranschen. Men det finns också många andra möjligheter såsom produktutveckling, hälsoupplysning och information inom landsting och kommuner.

Kandidatprogrammet i nutrition innebär tre års studier och 180 högskolepoäng, vid Stockholms universitet eller Linnéuniversitet. Därefter kan man söka till mastersprogrammet vid Stockholms universitet som är ytterligare två år studier och 120 högskolepoäng.

Vid Stockholms universitet är utbildningen inriktad mot folkhälsa och molekylär nutrition. I Kalmar är den är yrkesinriktad mot livsmedelsindustrin.

Dietistens arbetsmarknad

Både för erfarna och nyexaminerade dietister ser arbetsmarkanden bra ut. Det är en liten konkurrens om dietistjobben och det finns fler jobb än utbildade.

 

Dietistens lön

Medianlönen för nyexaminerad dietister var 2018 27 000 kr per månad. Efter 10 år i yrket var medianlönen 2018 31 500 kr per månad.

Behöver du träffa en dietist?

bottom of page