top of page

Om Högt Blodtryck

Vad är högt blodtryck?

 

Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och senare tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Risken för framför allt hjärt-kärlsjukdomar ökar om du har högt blodtryck.

 

Ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck. De flesta behöver behandling med läkemedel för att sänka blodtrycket effektivt.

 

Symtom vid högt blodtryck

Många som går omkring med ett alltför högt blodtryck känner ingenting alls. Ibland kan du få lindriga symtom vid högt blodtryck, till exempel lätt huvudvärk och trötthet. Men de symtomen kan även ha flera andra orsaker.  Det enda sättet att veta säkert om blodtrycket är förhöjt är genom att mäta det.

 

Vid mycket högt blodtryck kan du få tydligare symtom som svår huvudvärk och andnöd. Det är ett livshotande tillstånd som är ovanligt.

 

Vad kan jag göra själv?

Det räcker ofta att börja med att ändra din livsstil om du bara har en lätt blodtrycksförhöjning. Det kanske inte påverkar själva trycket så mycket, men det kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

 

Blodtrycket påverkas av vikten, så många blir hjälpta av att gå ned i vikt. En viktminskning på bara några kilo kan sänka både blodtrycket och halterna av blodfetter och blodsocker. Tillsammans bidrar det troligen till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Även regelbunden motion som promenader, cykling eller simning har också visat sig sänka trycket något.

 

En alltför hög alkoholkonsumtion är en vanlig och ofta underskattad orsak till för högt blodtryck. Att dricka mindre alkohol leder då oftast till en tydlig sänkning av blodtrycket.

 

Rätt kost kan hjälpa

Det är mycket svårare att få fram entydiga resultat på hur kosten påverkar hälsan än att exempelvis visa effekten på blodtrycket av ett blodtryckssänkande läkemedel. Det är inte bevisat att en viss diet sänker blodtrycket på ett avgörande sätt, men det verkar som att ett ökat intag av frukt och grönsaker kan bidra till det.

Eftersom att blodtrycket påverkas av vikten, så blir många hjälpta av att gå ner i vikt. Förutom motion är det bra att äta varierat med mycket frukt och grönsaker.

Lakrits kan höja blodtrycket

Lakrits innehåller ett ämne som kan höja blodtrycket hos vissa personer. Även små mängder lakrits kan påverka blodtrycket hos dessa personer. Om du känner sig osäker kan du alltid prata med din läkare.

Dessa riskfaktorer går inte att påverka:

 • Ärftliga anlag för högt blodtryck

 • Ålder

 • Manligt kön

Andra riskfaktorer går att påverka:

 • Typ 2-diabetes

 • Övervikt

 • Negativ stress

 • Stillasittande livsstil

 • Fet och saltrik kost

 • Rökning och snusning

 • Hög alkoholkonsumtion

 

Frågor att ställa till läkaren

Det kan vara bra att se till att följande frågor besvaras av läkaren om du får diagnosen högt blodtryck:

 • Hur högt var blodtrycket?

 • Vilket blodtrycksmål är lämpligt att uppnå?

 • Är det systoliska trycket, det så kallade övertrycket, för högt?

 • Finns det riskfaktorer att påverka själv som alkoholdrickande, rökning, kost, vikt och motion?

Om du blir ordinerad läkemedelsbehandling är följande frågor bra att få svar på:

 • Vilka läkemedel är för blodtrycket och hur verkar de?

 • Vad finns det för tänkbara biverkningar av läkemedlet?

 • När och hur bör jag ta läkemedlet?

 • Finns det någon annan typ av läkemedel jag bör undvika?

 

Högt blodtryck och diabetes

Högt blodtryck och typ 2-diabetes är vanliga sjukdomar i Sverige. Förekommer båda sjukdomarna samtidigt ökar risken för sjukdom och tidig död avsevärt.

Högt blodtryck uppträder ofta tillsammans med typ 2-diabetes och även tillsammans med förhöjda blodfetter, övervikt och äggvita i urinen (förhöjd andel av albumin i det utsöndrade proteinet i urinen). Var och en för sig utgör dessa tillstånd riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

P-piller och blodtryck

Blodtrycket kan öka något vid användning av så kallade kombinerade p-piller, som består av könshormonerna östrogen och gestagen. Om man får markant förhöjt blodtryck under användandet är det viktigt att man slutar med p-pillren. När man slutar normaliseras blodtrycket.

Blodtrycket under graviditet

Kvinnor som får högt blodtryck under graviditeten löper en fyra gånger så stor risk att få hypertoni tio år senare i livet. Bakomliggande orsaker till graviditetshypertoni är sannolikt en viss ärftlighet men risken ökar också om den blivande mamman är äldre, överviktig och gravid med tvillingar eller fler barn. Ibland är det höga blodtrycket en del av så kallad havandeskapsförgiftning (pre-eklampsi) med ökad äggviteutsöndring i urin och svullnad i kroppen. Då måste ofta tidig förlossning användas som behandling, även kejsarsnitt.

När kvinnan är förlöst normaliseras blodtrycket, men ibland kan det ta upp emot ett halvt år och behandling måste ges under tiden. De som hör till den här gruppen bör kontrollera sitt blodtryck vartannat år i förebyggande syfte.

Yrsel och högt blodtryck

Förändringar i blodtrycket ger yrsel. Yrsel kan uppkomma både om blodtrycket är för högt som när det är för lågt. Framförallt vid lågt blodtryck kan en svimnings- och svartnandekänsla uppkomma.

Hjärnans funktion är beroende av en jämn tillgång till syre. Syresatt blod når hjärnan genom sammanlagt fyra grova kärl till huvudet. Regleringen av huvudets blodtryck är helt automatisk.

Men om blodtrycket i kroppen sjunker eller blodcirkulationen till hjärnan tillfälligt försämras kan yrsel uppkomma. Ofta beskrivs den som en “svimningskänsla” eller att “det svartnar för ögonen”. Om syrebristen varar under flera minuter kan den leda fram till medvetslöshet “svimning”. Det finns många sjukdomstillstånd som leder till ett så lågt medelblodtryck att yrsel uppkommer.

Högt blodtryck på morgonen

Vanligtvis är blodtrycket lägre på natten än på dagen eftersom vi slappnar av och det s.k sympatiska nervsystemet reglerar ner och sänker blodtrycket under natten och i vila.Om du har ett alltför högt blodtryck på natten eller morgonen kan det ha många olika orsaker. Stress, onormala arbetstider, alkohol och tobak kan påverka liksom sömnapnésyndrom (snarkningar och andningsuppehåll under natten) eller andra bakomliggande sjukdomar. Det kan också vara så att de blodtryckssänkande läkemedlen inte räcker hela dygnet.

Högt blodtryck och kaffe

I nuläget finns inga vedertagna studier som säger att kaffedrickande leder till högt blodtryck.

Högt blodtryck och alkohol

När man dricker alkohol vid ett visst tillfälle stiger blodtrycket till att börja med, men under den senare delen av berusningen kan det till och med sjunka så att det blir lägre än normalt. Regelbundet drickande höjer blodtrycket.

Särskilt skadligt med tanke på blodtrycket är det att använda alkohol dagligen. Om man konsumerar mer än två portioner alkohol per dag ökar risken att blodtrycket höjs för gott. Att använda alkohol dagligen är skadligt på grund av att blodtrycksvärdena aldrig hinner sjunka till normal nivå. Dessutom blir den sammanlagda alkoholmängden lätt större om man dricker varje dag än när man konsumerar alltsammans en enda gång i veckan.

Högt blodtryck och stress

Vid stress kan blodtrycket öka.

Ligger du i riskgruppen eller är du orolig för om du har högt blodtryck?

bottom of page