top of page
Hälsoskolans Personuppgiftspolicy och användarvillkor

Hälsoskolan via Eatit AB  ansvarar för att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Den registrerade informationen kommer att sparas i max sex månader och enbart användas av Eatit. Vi värnar om din personliga integritet och kommer aldrig lämna vidare dina personuppgifter till tredje part. För att få tjänsten att fungera rent tekniskt kommer utöver Eatit företaget Twilio, som är tjänsten som skickar ut smsen, tillgång till datan innan den raderas. Inte heller de kommer lagra eller sprida dina uppgifter.

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de visar sig vara felaktiga. Begäran om utdrag ur våra register måste ske skriftligen. Skicka begäran till:

Eatit AB
℅ Oytun Yildirimdemir
Ängshögsvägen 19
147 34 Tumba
Sverige
 

Eatit ansvarar inte i något fall för skada på grund av fel som beror på Användaren eller något förhållande som Användaren ansvarar för. Eatit ansvarar heller inte för någon form av personskada eller andra följder, som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som ges, presenteras i eller hänvisas till i Appen och/eller Webbsidan

All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Eatits material som inte uttryckligen skriftligen medgivits av Eatit är förbjuden. Användaren bekräftar och accepterar att otillåten användning av Eatits immateriella rättigheter utgör ett brott mot detta Avtal.

 

Dessa allmänna villkor och policys gäller från och med den 28 oktober 2020.

bottom of page