top of page
  • Eatit

Expert föreläser om läkemedel för sjukvårdspersonal

Obesitas är en av de snabbast växande folksjukdomarna i Sverige. Många personer saknar diagnos, och många av dem med diagnos har svårt att få tillgång till behandling. Just nu sker det en stor utveckling inom läkemedel för obesitas. Onsdagen den 19:e oktober kommer en av Sveriges ledande experter på obesitas, Joanna Uddén Hemmingsson, att föreläsa för dietister i Sverige om obesitasläkemedel på Eatit LIVE.





För patienter med obesitas så finns det tre behandlingsalternativ: livsstilsbehandling, läkemedelsbehandling och viktkirurgi. Dessa tre behandlingsalternativ kan kombineras och vissa kan användas självständigt.


Läkemedelsbehandling för obesitas är ett av de områden där utvecklingen har varit som starkast de senaste åren. Nya preparat har lanserats och fler är på ingång. Preparaten verkar genom att exempelvis hämma upptaget eller minska aptiten.


För vissa patienter räcker det med livsstilsbehandling med legitimerad dietist, men för andra kan behandlingen behöva kompletteras med läkemedel eller kirurgi.


Den 19:e oktober kommer Joanna Uddén Hemmingsson föreläsa för dietister i Sverige om "Vilka läkemedel finns det i Sverige och hur kan de stötta patienten under viktminskningsprocessen?".



122 visningar0 kommentarer
bottom of page