top of page
  • Skribentens bildEatit

BLODVÄRDE: T4

Uppdaterat: 20 aug. 2020

T4 (tyroxin) är en av sköldkörtelhormonerna. Fritt T4, och ibland även fritt T3, analyseras tillsammans med TSH i syfte att bedöma sköldkörtelfunktionen och om en under- (hypotyreos) eller över- (hypertyreos) funktion föreligger.VAD BETYDER ETT HÖGT T4-VÄRDE?


Höga värden ses vid en överfunktion av sköldkörteln, så kallad hypertyreos. Oftast ses värden över referensgränsen vid behandling av hypotyreos. Förhöjt fritt T4 kan leda till symtom som inre oro, stresskänsla, hjärtklappning, darrningar, svettningar, allmän sjukdomskänsla och ofrivillig viktnedgång.VAD BETYDER ETT LÅGT T4-VÄRDE?


Låga värden ses vid en underfunktion av sköldkörteln, så kallad hypotyreos. I sällsynta fall kan en patient även ha låga värden på grund av cirkulerande antikroppar mot T4. Låga värden kan ses från och till i graviditetens sista trimester utan att hypotyreos föreligger. Lågt fritt T4 kan ge symtom som trötthet, nedstämdhet, frusenhet och viktuppgång.

2 698 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

ALAT (Alaninaminotransferas) är ett enzym som finns i hjärtat och skelettmuskulaturen men framför allt i levern. Vid skador på levern får man en ökad halt av ALAT i blodet varför det används som en ma

Kolesterol behövs för att bygga upp våra celler samt för att producera våra könshormoner och D-vitamin. Kolesterol är inte bara något vi får i oss genom vår föda utan även något som kroppen producerar

Kvoten mellan Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 (ApoB/ApoA1-kvot) ger en bedömning av vilken risk man har för hjärt- och kärlsjukdom då kvoten speglar balansen mellan det ”onda” och det ”goda” ko

bottom of page