top of page
  • Skribentens bildEatit

BLODVÄRDE: VITAMIN B12 (KOBALAMIN)

Uppdaterat: 20 aug. 2020


VAD BETYDER ETT LÅGT B12-VÄRDE?


Ett lågt värde tyder på brist på detta vitaminet vilket på sikt kan leda till blodbrist (anemi). Kroppen kan då inte bilda röda blodkroppar och får då inte tillräckligt med syre. Allvarlig brist kan leda till permiciös anemi.

VAD BETYDER ETT HÖGT B12-VÄRDE?


Höga värden ses vid vitamin B12-behandling eller vid vissa sjukdomstillstånd. För mer information om vitamin B12 läs här!

2 346 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

ALAT (Alaninaminotransferas) är ett enzym som finns i hjärtat och skelettmuskulaturen men framför allt i levern. Vid skador på levern får man en ökad halt av ALAT i blodet varför det används som en ma

Kolesterol behövs för att bygga upp våra celler samt för att producera våra könshormoner och D-vitamin. Kolesterol är inte bara något vi får i oss genom vår föda utan även något som kroppen producerar

Kvoten mellan Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 (ApoB/ApoA1-kvot) ger en bedömning av vilken risk man har för hjärt- och kärlsjukdom då kvoten speglar balansen mellan det ”onda” och det ”goda” ko

bottom of page