top of page
 • Skribentens bildEatit

BLODVÄRDE: TSH

Uppdaterat: 20 aug. 2020

TSH, som produceras i hypofysen, är ett hormon som stimulerar produktionen av sköldkörtelhormonerna tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3). Dessa hormoner reglerar kroppens ämnesomsättning. 2-4% av befolkningen drabbas av funktionsrubbningar i sköldkörteln i form av en under- eller överaktiv sköldkörtel. Detta är 10 gånger vanligare hos kvinnor.


TSH analyseras tillsammans med T4. Vid medicinering med Levaxin påverkas dessa nivåer. Vid provtagning ska man därför inte ta Levaxin på morgonen. För TSH och T4 blir jämförelsen mellan dina eventuella tidigare provtagningar mycket viktiga för att se vilken nivå just du ska ligga på.VAD INNEBÄR ETT HÖGT TSH-VÄRDE?


Högt TSH tillsammans med lågt fritt T4 kan tyda på en underfunktion i sköldkörteln (hypotyreos). TSH kan också höjas tillfälligt vid kroppsligt stress eller infektioner.


Om du har förhöjd nivå av TSH men T4 och T3 är normala kallas det för Subklinisk hypotyreos (SH). Subklinisk hypotyreos kallas också för mild hypotyreos och latent låg ämnesomsättning. Subklinisk innebär att varken den drabbade själv eller läkaren märker eller upptäcker symtom på låg ämnesomsättning.


Tillståndet är förhållandevis vanligt. Tillståndet är vanligare hos kvinnor än hos män (4:1) och blir vanligare med åldern. I olika befolkningsstudier ute i världen har man kommit fram till att 1–10 % kan ha det här tillståndet. Förekomsten är högst bland kvinnor över 60 år.VAD INNEBÄR ETT LÅGT TSH-VÄRDE?


Lågt TSH tillsammans med högt fritt T4 kan tyda på en överfunktion i sköldkörteln (hypertyreos). Lågt TSH tillsammans med lågt fritt T4 kan tyda på hypofyssvikt. TSH kan också vara sänkt tillfälligt vid kroppsligt stress eller infektioner.HUR FUNGERAR TSH OCH T4?


Kroppens ämnesomsättning regleras noggrant genom ett samarbete mellan hjärnans hypotalamus, hypofys och sköldkörtel (tyreoidea). Hjärnan "mäter" ämnesomsättningen. Om sköldkörtelhormonnivån är för låg i blodet utsöndras ökade mängder av hormonet TSH från hypofysen. TSH stimulerar sköldkörteln att bilda mer av sköldkörtelhormonerna T4 och T3, som i sin tur stimulerar cellernas och kroppens ämnesomsättning. Om produktionen av T4 och T3 blir för hög får vi hypertyreos, där hela kroppen arbetar på högvarv. SYMPTOM PÅ ETT FÖRHÖJT TSH


Om man har ett förhöjt TSH och har en låg ämnesomsättning, hypotyreos, påverkar det kroppens alla celler och organ. Personer som har detta upplever väldigt olika symptom. De vanligaste är:

 • Trötthet

 • Slöhet

 • Lätt att frysa

 • Trög mage

 • Torr hud

 • Torrt hår

 • Ökat sömnbehovSYMPTOM PÅ ETT LÅGT TSH


 • Uttalad trötthet

 • Nervositet

 • Hjärtklappning

 • Värmeintolerans

 • Svettningar

 • Muskelsvaghet

 • Frekvent tarmtömning

 • Problem med samliv

 • Depression

 • Darrighet

 • Viktnedgång


6 413 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

ALAT (Alaninaminotransferas) är ett enzym som finns i hjärtat och skelettmuskulaturen men framför allt i levern. Vid skador på levern får man en ökad halt av ALAT i blodet varför det används som en ma

Kolesterol behövs för att bygga upp våra celler samt för att producera våra könshormoner och D-vitamin. Kolesterol är inte bara något vi får i oss genom vår föda utan även något som kroppen producerar

Kvoten mellan Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 (ApoB/ApoA1-kvot) ger en bedömning av vilken risk man har för hjärt- och kärlsjukdom då kvoten speglar balansen mellan det ”onda” och det ”goda” ko

bottom of page