top of page
  • Skribentens bildEatit

BLODVÄRDE: JÄRN

Uppdaterat: 10 aug. 2020


VAD BETYDER ETT LÅGT JÄRNVÄRDE?


Om du inte får i dig tillräckligt med järn genom maten för att täcka för det järnet som kroppen förlorar vid bl a blodförluster uppstår järnbrist. Detta kan leda till så kallad järnbristanemi vilket innebär att det inte finns tillräckligt med järn för att bilda nytt hemoglobin. De vanligaste symtomen är att man blir blek, trött, andfådd och att man får nedsatt immunförsvar. Detta är förhållandevis lätt att behandla med kost och eventuellt kosttillskott. Rådgör med din läkare/dietist om kosttillskott är aktuellt.


VAD BETYDER ETT HÖGT JÄRNVÄRDE?


Höga värden ses vid bl a parenteral järntillförsel, upprepade blodtransfusioner, hemolytisk anemi och akut hepatit.För mer information om järn läs här!

615 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

ALAT (Alaninaminotransferas) är ett enzym som finns i hjärtat och skelettmuskulaturen men framför allt i levern. Vid skador på levern får man en ökad halt av ALAT i blodet varför det används som en ma

Kolesterol behövs för att bygga upp våra celler samt för att producera våra könshormoner och D-vitamin. Kolesterol är inte bara något vi får i oss genom vår föda utan även något som kroppen producerar

Kvoten mellan Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 (ApoB/ApoA1-kvot) ger en bedömning av vilken risk man har för hjärt- och kärlsjukdom då kvoten speglar balansen mellan det ”onda” och det ”goda” ko

bottom of page