top of page
  • Eatit

BLODVÄRDE: APO A1

Uppdaterat: 30 aug. 2019

Apolipoprotein (Apo A1) används vid bedömning av risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Dåliga värden för blodfetter och höga kolesterolvärden är vanligt förekommande. Även om man inte har några symptom så ger dåliga värden en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar om de inte behandlas. Kolesterolnivåer i blodet är därför viktiga markörer för att värdera  en persons risk för framtida hjärt- och kärlsjukdomar. Apolipoprotein A1 är proteindelen i HDL-kolesterol.


VAD BETYDER ETT HÖGT APO A1 VÄRDE?


Höga värden betyder oftast minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Det kan vara ärftligt betingat, eller orsakas av exempelvis hög fysisk aktivitet eller östrogenpåverkan. Hög nivå ses vid behandling med östrogener, antiepileptika och vid en måttlig alkoholkonsumtion. 


VAD BETYDER ETT LÅGT APO A1 VÄRDE?


Brist på Apolipoprotein A1 eller HDL-kolesterol kan leda till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Låg nivå förekommer vid  diabetes mellitus, övervikt, leversjukdomar och vid sällsynta, ärftliga tillstånd (brist på enzymet lecitinkolesterolacyltransferas (LCAT) och Tanger sjukdom). 


HUR KAN JAG PÅVERKA APO A1-VÄRDET MED MIN KOST?


Du rekommenderas att öka intaget omättat fett, minska intaget mättat fett. Omättat fett finns bland annat i rapsolja, olivolja, lax, nötter och frön. Mättat fett finns bland annat i fet mjölk, fil, smör, ost, fett kött och charkprodukter som korv och bacon.

238 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

ALAT (Alaninaminotransferas) är ett enzym som finns i hjärtat och skelettmuskulaturen men framför allt i levern. Vid skador på levern får man en ökad halt av ALAT i blodet varför det används som en ma

Kolesterol behövs för att bygga upp våra celler samt för att producera våra könshormoner och D-vitamin. Kolesterol är inte bara något vi får i oss genom vår föda utan även något som kroppen producerar

Kvoten mellan Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 (ApoB/ApoA1-kvot) ger en bedömning av vilken risk man har för hjärt- och kärlsjukdom då kvoten speglar balansen mellan det ”onda” och det ”goda” ko

bottom of page