top of page
  • Eatit

Bättring av vården till personer med obesitas krävs!

Redan tidigt under pandemin stod det klart att många av dem som drabbas av så svår sjukdom att de måste få intensivvård är överviktiga eller her obesitas. Ändå är det många regioner som inte erbjuder dietistvård till denna patientgrupp.


Läs mer i SvD om Svenskens fetmaproblem vid covid:

https://www.svd.se/svenskens-fetma-problem-vid-covid

26 visningar0 kommentarer
bottom of page