top of page
  • Skribentens bildEatit

BLODVÄRDE: CYSTATIN C

Uppdaterat: 20 aug. 2020

Genom att se hur mycket Cystatin C som finns i blodet så testar man hur bra dina njurar fungerar. Cystatin C prov är ett mer känsligt, och därmed mer precist, prov än det vanliga kreatinin-provet, som har stora personliga variationer.


Njurarna är viktiga organ i kroppen och har tre huvudsakliga funktioner: att rena blodet, att säkerställa att kroppen har rätt mängd vatten och väsentliga mineraler, och att hjälpa till med att kontrollera blodtrycket och produktionen av röda blodkroppar genom att producera speciella hormoner.VAD BETYDER ETT HÖGT CYSTATIN C-VÄRDE?


Ett förhöjt kreatininvärde kan betyda att njurarna inte fungerar som de ska. Till skillnad från Kreatinin påverkas Cystatin C inte av kön, muskelmassa och kost. Cystatin C ökar vid graviditet, hypertyreos och vid behandling med höga doser kortikosteroider.VAD BETYDER ETT LÅGT CYSTATIN C-VÄRDE?


Värden under referensvärden har oftast liten klinisk betydelse.

563 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

ALAT (Alaninaminotransferas) är ett enzym som finns i hjärtat och skelettmuskulaturen men framför allt i levern. Vid skador på levern får man en ökad halt av ALAT i blodet varför det används som en ma

Kolesterol behövs för att bygga upp våra celler samt för att producera våra könshormoner och D-vitamin. Kolesterol är inte bara något vi får i oss genom vår föda utan även något som kroppen producerar

Kvoten mellan Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 (ApoB/ApoA1-kvot) ger en bedömning av vilken risk man har för hjärt- och kärlsjukdom då kvoten speglar balansen mellan det ”onda” och det ”goda” ko

bottom of page