top of page
  • Eatit

Dietist Intern Fredrik Bergström

Uppdaterat: 18 feb. 2021

Vi vill välkomna vår nya dietistintern Fredrik Bergström till teamet! Fredrik läser till att bli dietist är är idag på femte terminen i Uppsala. Fredrik kommer bland annat hjälpa oss med att ta fram informationsmaterial riktat till personer med obesitas.Varför beslutade du som dietiststudent att gå med i Eatit under dina studier?

Anledningen till att jag var intresserad av att börja samarbeta med EatIt kom ifrån att jag kände att jag hade utrymme att göra något mer utöver studierna. Jag ville göra något som hade chans att gynna mina jobbmöjligheter i framtiden och knyta kontakter inom den bransch jag kommer börja arbeta i. Det som framförallt fick mig att ta kontakt med EatIt var det innovativa tankesätt som förmedlades på deras hemsida. Att träffa en dietist via kontakt med vårdcentral kan vara en tidskrävande process. Med EatIt kan du träffa en dietist utan väntetid. Det känns verkligen rätt i tiden med ett företag som med hjälp av teknologi gör det enklare för människor att söka vård för vår tids stora utmaning - övervikt och fetma.

Varför är vård av patienter med obesitas intressant för dig?

Prognosen är tyvärr att förekomsten av övervikt och fetma kommer fortsätta öka fram till år 2030. Jag vill hjälpa till att bidra att bromsa denna utveckling och jobba mot att främja folkhälsan. Det känns tryggt att veta att EatIt hjälper individer genom vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta i kombination med att det blir enklare att komma igång med sin livsstilsförändring genom digitala lösningar gör att jag är säker på att EatIt nu och i framtiden hjälper människor till ett längre och friskare liv.

77 visningar0 kommentarer
bottom of page