top of page
  • Eatit

Dietist med erfarenhet av viktnedgång

Idag vill vi välkomna vår nya dietistkollega till Eatit. Varmt vällkommen Olivia Johansson!


Olivia Johansson är legitimerad dietist och personlig tränare. Olivia har över tio års erfarenhet av att jobba med metabolt syndrom, diabetes typ 2, övervikt och obesitas. Hennes fokus är att personcentrerad behandlingen och hjälpa varje enskild individ utifrån sina förutsättningar. Hon är empatisk och ger det stöd du behöver till förbättrande levnadsvanor och en beteendeförändring som är hållbar i praktiken. Hon vet hur man skapar vanor som håller över tid. Olivia är utbildad vid Uppsala Universitet.Varför beslutade du att gå med i Eatit?

Så länge jag kan minnas så har mina hjärtefrågor varit övervikt, obesitas och sjukdomar relaterade till dessa tillstånd. Jag älskar att hjälpa patienter få ökad livskvalité genom förändrade hållbara levnadsvanor. Anledningen till att jag vill arbeta på eatit är för att behandlingsmetoden och tillgängligheten just möjliggör detta! Tyvärr är inte övervikt prioriterat i primärvården då den är överbelastad och det finns inte heller nationella riktlinjer för övervikt. Därför anser jag att eatits arbete kan vara livsavgörande för patienter och mitt arbete känns därmed väldigt meningsfullt.

Varför är digital dietistvård intressant för dig?


Alla verksamheter försöker ständigt effektivisera men tyvärr ofta till bekostnad av kvalitén. Eatit tummar inte på kvalitén och jag tycker det fungerar utmärkt att träffa mina patienter genom videobesök. Jag älskar tillgängligheten för patienten och möjligheten för mig att hjälpa människor utspridda över landet. Jag tror dessutom att denna typ av vård är framtiden.

143 visningar0 kommentarer
bottom of page