top of page
  • Eatit

Eatit LIVE - Är graviditeten en gynnsam tid för kostråd vid obesitas?

Under föreläsningen i Eatit LIVE pratade föreläsaren Karin Haby (leg dietist, Fil lic vårdvetenskap och hälsa) om "Window of opportunity – är graviditeten en gynnsam tid för kostråd vid obesitas?"


  • Mödra- och barnhälso-vården samt primärvården är viktiga folkhälsoarenor

  • Obesitas ökar i befolkningen och bland gravida

  • Många gravida ökar i vikt mer än rekommenderat, särskilt vid högt BMI

  • Barnobesitas ökar

  • Flickor och unga kvinnor äter inte enligt rekommendationerna

  • Det går att påverka viktökningen via förändrade mat- och motionsvanor

  • Mycket av det som behöver göras behöver inte vara resurskrävande

  • Acceptans i organisationen, tydliga riktlinjer och nutritionskompetens behövs

  • Ja, graviditeten kan ses som ett ”möjligheternas fönster”!Window of opportunity Eatit 220406 Karin Haby
.pdf
Download PDF • 1.24MB

Foto av Leah Kelley.

51 visningar0 kommentarer
bottom of page