top of page
  • Eatit

ENSKILDA LIVSMEDEL SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG MED DIABETES

Det finns vetenskapligt stöd för att: 

  • Mer än 250 g grönsaker och baljväxter per dag minskar risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar för den som har diabetes. 

  • Intag av frukt i kombination med grönsaker och baljväxter sänker dödligheten generellt för diabetiker. 

  • Fullkornsprodukter minskar total dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar hos den som har diabetes. 

  • Intag av fisk mer än en gång per vecka och fet fisk sänker dödligheten och minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar hos den som har diabetes. 

  • Fem portioner (á 30 g) nötter och jordnötter per vecka sänker LDL kolesterol och triglycerider i blodet och minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. 

  • Personer med diabetes som dricker alkohol regelbundet (begränsade mängder) har lägre risk att drabbas av, och dö i, hjärt-kärlsjukdom än de som inte dricker alkohol alls. 

  • Personer med diabetes som dricker fler än två koppar kaffe per dag löper mindre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs mer och se de vetenskapliga källorna här.

2 visningar0 kommentarer
bottom of page