top of page
  • Eatit

Vad är fettlever och hur behandlas det?

Vad är fettlever?

Fettlever innebär att levercellerna lagrar in fett, vilket gör att de beter sig delvis på samma sätt som en fettcell (adipocyt). Fettet kan påverka levercellernas funktion negativt genom att det orsakar inflammation i levern (steatohepatit). Om processen inte bromsas eller reverseras uppstår permanenta skador på levern och den skrumpnar (cirros).


Fettlever är mycket vanligare än man tidigare trott, vilket sannolikt beror på att förändringarna ofta går utan symptom så länge inga leverskador har uppstått. Flertalet studier uppskattar förekomsten (prevalensen) av fettlever till 20% i den västerländska befolkningen [1]. Till skillnad från andra orsaker till leversjukdom, har förekomsten av fettlever fortsatt öka och beräknas göra det under överskådlig tid, särskilt i asiatiska länder med snabbt växande välstånd [2].


Vad orsakar fettlever?

Det finns både vanliga och ovanliga orsaker till fettlever. De två enskilt viktigaste orsakerna är livsstilsrelaterade: högt alkoholintag och övervikt/fetma kombinerat med metabola rubbningar såsom diabetes eller prediabetes. När större alkoholintag inte kan förklara leverförfettningen, kallas det Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD). Eftersom andelen med övervikt och fetma har gått upp i världen, ökar också andelen med fettlever av denna typ. I USA står NAFLD för den enskilt största ökningen av leversjukdom. Tillståndet överlappar ofta med komponenter i det metabola syndromet: diabetes eller nedsatt glukostolerans (prediabetes), högt blodtryck, stort midjemått, fetma eller höga blodfetter. Förekomst av metabola syndromet ökar risken för skrumplever flerfalt [3].


Bilden visar på sjukdomsförloppet. Från fettleversjukdom till fettlever till steatohepatit till levercancer.Är fettlever farligt?

Sannolikt kan fettlever i sig bidra till hjärt-kärlsjukdom, men det saknas ännu tillförlitlig forskning som kan bekräfta denna hypotes. Däremot är det välkänt att komplikationerna till fettlever leder till allvarlig sjukdom. Obehandlat får de med fettlever i 30% av fallen leverinflammation (steatohepatit) och detta leder i sin tur i ca 30% av fallen till skrumplever (cirros) och, i värsta fall, levercancer (hepatocellulär cancer).

Hur diagnosticeras fettlever?

Personer med fettlever har oftast inga symptom av sin sjukdom tidigt i förloppet, och de symptom som förekommer är av ospecifik karaktär: trötthet, sjukdomskänsla och ömhet under höger revbensbåge. Tillståndet upptäcks ofta efter provtagning inkluderande leverprover av annat skäl, exempelvis hälsoundersökning. Det är mindre vanligt med helt normala prover vid fettlever, men normala prover kan inte utesluta tillståndet [4],[5]. För definitiv diagnos krävs leverbiopsi, alternativt ultraljud- eller röntgenbilder med entydig bild.Hur behandlas fettlever?

Det finns idag ingen bevisat effektiv läkemedelsbehandling. Däremot är det visat att även en ganska modest viktnedgång (5-10%) med hjälp av livsstilsbehandling reverserar förloppet och minskar leverförfettningen. Därför rekommenderas kostbehandling och motion till de allra flesta med fettlever.
Anders Lundberg

Specialistläkare internmedicinReferenser

Texten ovan är baserad på forskningsresultat i referentgranskade, publicerade medicinska tidskrifter.

1. Vernon G, Baranova A, Younossi ZM. Systematic review: the epidemiology and natural history of non-alcoholic fatty liver disease and non-alcoholic steatohepatitis in adults. Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 2011;34(3):274-285. doi:10.1111/j.1365-2036.2011.04724.x

2. Estes C, Anstee QM, Arias-Loste MT, et al. Modeling NAFLD disease burden in China, France, Germany, Italy, Japan, Spain, United Kingdom, and United States for the period 2016–2030. Journal of Hepatology. 2018;69(4):896-904. doi:10.1016/j.jhep.2018.05.036

3. Marchesini G, Bugianesi E, Forlani G, et al. Nonalcoholic fatty liver, steatohepatitis, and the metabolic syndrome. Hepatology. 2003;37(4):917-923. doi:10.1053/jhep.2003.50161

4. Mofrad P, Contos MJ, Haque M, et al. Clinical and histologic spectrum of nonalcoholic fatty liver disease associated with normal ALT values. Hepatology. 2003;37(6):1286-1292. doi:10.1053/jhep.2003.50229

5. Fracanzani AL, Valenti L, Bugianesi E, et al. Risk of severe liver disease in nonalcoholic fatty liver disease with normal aminotransferase levels: A role for insulin resistance and diabetes. Hepatology. 2008;48(3):792-798. doi:10.1002/hep.22429

2 166 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page