top of page
  • Skribentens bildEatit

BLODVÄRDE: GLUKOS

Uppdaterat: 20 aug. 2020

Glukos är den vanligaste sockerarten och den minsta beståndsdelen i kolhydrater. När vi äter kolhydrater bryts de därför ner till glukos först innan det kan utnyttjas som energi eller lagras i levern och musklerna i form av glykogen. Glykogen är vår energireserv.


HJÄRNAN BEHÖVER GLUKOS

Glukos är inte bara kroppens primära energikälla utan även den enda energikällan som hjärnan kan använda. En konstant nivå av glukos måste därför finnas tillgänglig i blodet för att kunna transporteras till kroppens alla organ. Blodsockret får därför inte vara för lågt men inte heller för högt då detta kan skada våra vävnader.


HUR MYCKET GLUKOS BEHÖVER JAG?

Kroppen behöver ungefär 100 gram glukos om dagen vilket de flesta av oss får i sig utan problem genom kolhydrater. Här är det viktigt att vi väljer livsmedel med rätt sorts kolhydrater som fullkornsprodukter som innehåller långsamma kolhydrater, och undviker snacks som istället innehåller snabba kolhydrater, det vill säga kolhydrater som endast bidrar med en massa energi och noll näring. Andra fiberrika livsmedel som frukt, grönsaker och baljväxter är också bra att äta dagligen då de inte bara ger oss energi utan även en massa näringsämnen som skyddar oss mot cancer, hjärt-kärlsjukdomar och typ-2 diabetes. För mer information om socker och sockerrika livsmedel samt vad man bör inte bör äta, läs vidare här.


VAD BETYDER LÅGA/HÖGA BLODSOCKERVÄRDEN?

En låg blodsockerhalt kan tyda på hypoglykemi vilket innebär att cellerna inte får tillräckligt med energi. Detta uttrycker sig vanligtvis i svettningar, darrningar och hjärtklappning men kan även leda till förvirring och medvetslöshet bland andra symtom.

Har du fastat men ändå har ett högt P-glukos, det vill säga fasteglukos, vid flera tillfällen kan detta innebära att du har diabetes.

369 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

ALAT (Alaninaminotransferas) är ett enzym som finns i hjärtat och skelettmuskulaturen men framför allt i levern. Vid skador på levern får man en ökad halt av ALAT i blodet varför det används som en ma

Kolesterol behövs för att bygga upp våra celler samt för att producera våra könshormoner och D-vitamin. Kolesterol är inte bara något vi får i oss genom vår föda utan även något som kroppen producerar

Kvoten mellan Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 (ApoB/ApoA1-kvot) ger en bedömning av vilken risk man har för hjärt- och kärlsjukdom då kvoten speglar balansen mellan det ”onda” och det ”goda” ko

bottom of page