top of page
  • Skribentens bildEatit

BLODVÄRDE: HBA1C

Uppdaterat: 20 aug. 2020

HbA1c, även kallad Hemoglobin A1c, bildas när hemoglobin reagerar med glukos, det vill säga vårt blodsocker. Med hjälp av HbA1c kan man utvärdera den genomsnittliga blodsockernivån under de senaste två till tre månaderna. Ett HbA1c test kan därför användas för diagnostik av diabetes eller för att ta reda på om man riskerar att utveckla diabetes.


VAD BETYDER ETT HÖGT HBA1C-VÄRDE?


HbA1C brukar vara högst 42 mmol/mol om man inte har diabetes och är under 50 år. Om man har 48 mmol/mol eller högre vid flera tillfällen kan det innebär att man utvecklat typ-2 diabetes.


306 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

ALAT (Alaninaminotransferas) är ett enzym som finns i hjärtat och skelettmuskulaturen men framför allt i levern. Vid skador på levern får man en ökad halt av ALAT i blodet varför det används som en ma

Kolesterol behövs för att bygga upp våra celler samt för att producera våra könshormoner och D-vitamin. Kolesterol är inte bara något vi får i oss genom vår föda utan även något som kroppen producerar

Kvoten mellan Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 (ApoB/ApoA1-kvot) ger en bedömning av vilken risk man har för hjärt- och kärlsjukdom då kvoten speglar balansen mellan det ”onda” och det ”goda” ko

bottom of page