top of page
  • Skribentens bildEatit

BLODVÄRDE: HEMOGLOBIN (HB)

Uppdaterat: 20 aug. 2020

Hemoglobin, förkortat HB, är ett protein som finns i röda blodkroppar och som ansvarar för syretransporten i blodet.


För att kontrollera sitt hemoglobin (eller blodvärde som det också kallas) gör man ett vanligt blodprov. Provsvaret visar om man har blodbrist.VAD BETYDER ETT HÖGT HB-VÄRDE?


Blodvärdet kan påverkas av flera faktorer. Orsaker till att det höjs kan vara uttorkning, varav blodplasman minskar och blodet koncentreras. Om man vistas på hög höjd, där syrehalten är lägre, kommer kroppen att öka nybildningen av blodkroppar så att blodvärdet stiger. Genom det högre blodvärdet kan kroppen då transportera ungefär lika mycket syrgas i blodet som med ett lägre blodvärde vid havsnivå. Rökare har ofta ett högre blodvärde eftersom den kolmonoxiden de får i sig dagligen blockerar en del av hemoglobinet. Även detta ser kroppen till att kompensera genom att bilda fler blodkroppar så att den effektiva mängden hemoglobin blir normal. Höga värden kan även ses vid vissa hjärtsjukdomar. VAD BETYDER ETT LÅGT HB-VÄRDE?


Låga värden kan man få om man har brist på järn, B12 och folat samt vid ökade förluster av blod, exempelvis vid riklig mens. Lågt Hb ses också vid kroniska inflammatoriska sjukdomar. Lågt blodvärde kan leda till kraftlöshet och trötthet och kallas för anemi.

2 296 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

ALAT (Alaninaminotransferas) är ett enzym som finns i hjärtat och skelettmuskulaturen men framför allt i levern. Vid skador på levern får man en ökad halt av ALAT i blodet varför det används som en ma

Kolesterol behövs för att bygga upp våra celler samt för att producera våra könshormoner och D-vitamin. Kolesterol är inte bara något vi får i oss genom vår föda utan även något som kroppen producerar

Kvoten mellan Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 (ApoB/ApoA1-kvot) ger en bedömning av vilken risk man har för hjärt- och kärlsjukdom då kvoten speglar balansen mellan det ”onda” och det ”goda” ko

bottom of page