top of page
  • Skribentens bildEatit

BLODVÄRDE: KALCIUM

Uppdaterat: 10 aug. 2020


VAD BETYDER ETT LÅGT KALCIUMVÄRDE?


Om du inte får i dig tillräckligt med kalcium genom kosten ”stjäl” kroppen kalcium från reserverna i skelettet för att hålla nivåerna i blodet normala. På lång sikt kan detta leda till kalciumbrist. Ett annat vanligt skäl till kalciumbrist är att det finns en underliggande D-vitaminbrist, eftersom D-vitamin främjar upptaget av kalcium från tarmen. Vissa sjukdomstillstånd, till exempel hypoparatyreoidism (underfunktion i bisköldkörtlarna), kan också orsaka kalciumbrist. Då kan man uppleva kramper i musklerna. Låga albumin-nivåer ger låga kalciumvärden varför bedömningen alltid skall ske tillsammans.


VAD BETYDER ETT HÖGT KALCIUMVÄRDE?


Hyperkalcemi, höga kalciumvärden, orsakas bland annat av hyperparathyroidism (överfunktion i bisköldkörtlarna). Förstoppning, trötthet, huvudvärk och ökade urinmängder är vanliga symtom vid höga kalciumnivåer. För mer information om kalcium läs här!


4 868 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

ALAT (Alaninaminotransferas) är ett enzym som finns i hjärtat och skelettmuskulaturen men framför allt i levern. Vid skador på levern får man en ökad halt av ALAT i blodet varför det används som en ma

Kolesterol behövs för att bygga upp våra celler samt för att producera våra könshormoner och D-vitamin. Kolesterol är inte bara något vi får i oss genom vår föda utan även något som kroppen producerar

Kvoten mellan Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 (ApoB/ApoA1-kvot) ger en bedömning av vilken risk man har för hjärt- och kärlsjukdom då kvoten speglar balansen mellan det ”onda” och det ”goda” ko

bottom of page