top of page
  • Eatit

Kan man träffa en dietist online?

Många undrar om man kan träffa en dietist online och om behandlingen som sker påverkas på något sätt? Nedan berättar vi om sex saker som påverkas av att man träffar en dietist online.


1. Dietister online kan inte undersöka dig fysiskt


Dietister, tillskillnad från läkare, behöver sällan ta på eller undersöka en patient fysiskt. Behandlingen sker genom att patienten och dietisten pratar med varandra. Vissa patienter kan behöva mäta eller väga sig, men det kan lösas på annat sätt genom att patienten gör det hemma eller att man löser det på annat sätt.


2. Dietister online sprider inga smittor


En fördel med att träffa en dietist online är att du inte behöver ta dig till ett sjukhus eller en vårdcentral. Att vara på dessa platser innebär alltid en viss ökad risk att bli smittad från en annan patient i väntrummet. Det slipper du när du träffar en dietist online.


3. Det kan vara lättare att öppna upp sig för en dietist online


Många patienter uppger, och det visar även studier, att det kan vara lättare att öppna upp sig och prata ärligt när mötet sker digitalt. När man vågar öppna upp sig så möjliggör det för dietisten att leverera en ännu bättre och mer anpassad behandling. En dietistbehandling online har alltså stor potential att vara mer personlig än en behandling som sker fysiskt.


4. Det är lättare att få in ett dietistbesök online till vardags


Det är många personer som har hektiska liv med mycket som ska hinnas med både på jobbet och på fritiden. Att ta sig till en vårdcentral, ha sitt besök och sedan ta sig tillbaks igen kan ta lång tid och kan vara svårt att få till kontinuerligt. När man träffar en dietist online så har du ingen resväg och du sparar tid.


5. När du träffar en dietist online tappar du inte bort dina råd och rekommendationer


När mötet med dietisten sker online så riskerar du inte att tappa bort råden, rekommendationerna och eventuellt material från dietisten - allt finns ju där på din sida och du kan gå tillbaks till det igen och läsa det igen efter besöket.


6. Du kan träffa en dietist online oavsett var du bor


Utbudet på dietister skiljer sig väldigt mycket beroende på var i Sverige du bor. Hur många dietister som finns, vilket typ av patienter just de har mest erfarenhet av samt hur lång väntetiden är. Genom att du träffar en dietist online har du samma möjlighet till en dietistbehandling som alla andra patienter i Sverige.


6 anledningar att träffa en dietist online
6 anledningar att träffa en dietist online

91 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page