top of page
  • Skribentens bildEatit

BLODVÄRDE: MAGNESIUM

Uppdaterat: 10 aug. 2020

VAD BETYDER ETT LÅGT MAGNESIUMVÄRDE?


Magnesiumbrist är högst ovanligt men kan uppstå vid undernäring, sjukdomar som orsakar malabsorption, och vid en överskottsförlust av magnesium via njurarna. Detta kan leda till tillväxthämning, beteendestörningar och störningar i hjärnfunktionen.


VAD BETYDER ETT HÖGT MAGNESIUMVÄRDE?


Ett högt magnesiumvärde kan ses vid för höga intag av magnesiumtillskott samt vid minskad njurfunktion. För mer information om magnesium läs här!

445 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

ALAT (Alaninaminotransferas) är ett enzym som finns i hjärtat och skelettmuskulaturen men framför allt i levern. Vid skador på levern får man en ökad halt av ALAT i blodet varför det används som en ma

Kolesterol behövs för att bygga upp våra celler samt för att producera våra könshormoner och D-vitamin. Kolesterol är inte bara något vi får i oss genom vår föda utan även något som kroppen producerar

Kvoten mellan Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 (ApoB/ApoA1-kvot) ger en bedömning av vilken risk man har för hjärt- och kärlsjukdom då kvoten speglar balansen mellan det ”onda” och det ”goda” ko

bottom of page