top of page
 • Eatit

Mina utmaningar

Uppdaterat: 24 aug. 2020

Fundera på några utmaningar som brukar dyka upp som innebär att det är svårt för dig att följa din matplan och att du därmed äter eller dricker mer än vad du har tänkt dig. Beskriv några situationer och vad i situationen som jag tror orsakar att matplanen inte kan följas. Skriv ner den i chatten. Du kan utgå från följande frågor i varje utmaning: Vad händer? Vad gör jag? Vad tänker och känner jag?

 • Min utmaning 1: __________________________

 • Min utmaning 2: __________________________

 • Min utmaning 3: __________________________

Min Utmaning och hur jag kan hantera den


Välj ut den utmaning ovan som är viktigast för dig att hantera för att du ska gå ner i vikt som planerat. Fundera hur du kan hantera utmaningen på olika sätt.


Jag har valt följande utmaning:__________________________


För att förebygga så att situationen inte uppstår, kan jag använda följande strategier:


 • Strategi 1:__________________________

 • Strategi 2:__________________________

 • Strategi 3: __________________________


Om situationen ändå uppstår ska jag hantera den genom följande strategier:

 • Strategi 1:__________________________

 • Strategi 2: __________________________

 • Strategi 3: __________________________


Om jag kommer ur mina hälsosamma matvanor ska jag göra följande för att komma tillbaka till vanorna igen:

 • Strategi 1:__________________________

 • Strategi 2: __________________________

 • Strategi 3: __________________________

618 visningar0 kommentarer
bottom of page