top of page
  • Eatit

Blodprover från Mydrop utanför referensintervallet?

Är du en av dem som har gjort en hälsokontroll via Mydrop och har hittat att du har blodvärden som borde förbättras? Det finns många som har tagit deras olika provtagningspaket så som Hälsokollen XL, Folkhälsopaketet eller något av deras andra provpaket och som nu undrar hur de ska gå vidare för att förbättra sina värden.


När jag fick tillbaks mina blodprover hade jag några värden utanför referensintervallet. Jag visste inte hur jag skulle gå vidare, men sedan kunde min dietist via Eatit hjälpa mig. Nästa gång jag tog mina blodprover så var de inom intervallet och jag mår mycket bättre. // Lisa 28, kund till Eatit

Vad säger blodprover?

En anledning att ta sina blodprover med jämna mellanrum är att upptäcka tidiga tecken på livsstils- och bristsjukdomar såsom diabetes och blodbrist då du kan se hur dina värden ändras över tid.

Vad ska du göra om du har dåliga blodvärden?

Har du gjort en hälsokontroll via Mydrop och fått tillbaks värden som varit utanför referensintervallet? Många av dessa värden kan åtgärdas genom livsstilsförändringar.

Vad ska du göra om dina blodvärden är utanför referensintervallet?

Om du har för höga eller för låga blodvärden och de är utanför de rekommenderade referensintervallet bör du undersöka vad du ska göra åt det. Se vad Mydrop har skrivit som kommentar i din rapport hur allvarligt de tycker att ditt värde är. Vissa avvikande värden bör man uppsöka vård för direkt, andra räcker det med att man själv lägger om sin livsstil och sedan tar ett uppföljningsprov för att se om utvecklingen går åt rätt håll.

Vad kan Eatit göra för dig med blodvärden från Mydrop?

Om du har dåliga blodvärden som du vill få hjälp med att förbättra kan du komma i kontakt med vår dietist. Dietisten kan välja ut matrecept och hjälpa dig att identifiera vilka vanor just du behöver ändra på för att förbättra din hälsa och undvika sjukdom. Dietisten ser på helheten och tittar inte bara på vad du äter utan också hur du i övrigt lever ditt liv.

Kan dietisten se min hälsokontroll från Mydrop?

Om du vill att dietisten ska ha tillgång till dina blodvärden kan du välja att dela dessa med din dietist. Se då till att ladda ner din rapport från Mydrop som en pdf så får du instruktioner om hur din dietist ska få tillgång till dessa.

Hur kommer jag igång med en dietist för att förbättra mina blodvärden?

Kom i kontakt med en dietist genom att börja med att fylla i detta formulär eller att skicka ett mail till hi@eatit.io och ange att du har dåliga blodvärden du vill få hjälp med.89 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

ALAT (Alaninaminotransferas) är ett enzym som finns i hjärtat och skelettmuskulaturen men framför allt i levern. Vid skador på levern får man en ökad halt av ALAT i blodet varför det används som en ma

Kolesterol behövs för att bygga upp våra celler samt för att producera våra könshormoner och D-vitamin. Kolesterol är inte bara något vi får i oss genom vår föda utan även något som kroppen producerar

Kvoten mellan Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 (ApoB/ApoA1-kvot) ger en bedömning av vilken risk man har för hjärt- och kärlsjukdom då kvoten speglar balansen mellan det ”onda” och det ”goda” ko

bottom of page