top of page
  • Skribentens bildEatit

PCOS och viktnedgång
Vad är PCOS?

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) är den vanligaste hormonella rubbningen bland kvinnor I fertil ålder och orsakar oregelbunden eller utebliven mens, hirutism (ökad hårväxt på typiskt manligt hårtäckande ställen) och kan försvåra chansen att bli gravid. Namnet polycystiskt är missvisande då det inte rör sig om cystor utan syftar på de små äggblåsor som dessa kvinnor har. Äggstockarna producerar för mycket androgener (manliga könshormon) som gör att äggen inte växer tillräckligt och leder till att ägglossningen uteblir. En överproduktion av manliga könshormon kallas hyperandrogenism. En högre halt av androgener påverkar kroppen anabolt, dvs uppbyggande, samt stimulerar aptit. Sjukdomsorsaken är inte helt kartlagd men det talas om en kombination av genetiska-, miljömässiga- och livsstilsrelaterade faktorer. Många av kvinnorna med PCOS har även en rubbning i blodsockerregleringen med höga nivåer av insulin.


Alla kvinnor kan drabbas av tillfälliga hormonella rubbingar, vilket kan ge upphov till polycystiska ovarier (PCO) som påverkar fertiliteten. Rubbningarna kan bero på låg vikt, näringsbrist, underfunktion i sköldkörteln och fysisk eller psykisk stress. PCO är till skillnad från PCOS, ett tillstånd som är övergående, men påverkar likt PCOS ägglossningen men ger inte symtom likt hirutism eller akne.Hälften har övervikt

Hälften av alla kvinnor med PCOS har en övervikt eller obesitas (fetma). Övervikt och obesitas är också associerat med störningar i insulinregleringen. En ökad insulinresistens och nedsatt glukostolerans ger ökad risk för typ 2 diabetes, övervikt och dyslipidemi (onormala fettnivåer i blodet) samt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.


Kombinationen av insulinresistens och hyperandrogenism leder till en ond cirkel för kvinnor med PCOS eftersom ökad mängd insulin ger en ökad mängd androgener vilket i sin tur påverkar insulinresistensen. Detta innebär att viktuppgång för kvinnor med PCOS förvärrar symtom på både insulinresistens och ger ökad produktion androgener.


Positiva effekter av hyperandogenism är ökad bentäthet, längre fertilitet och högre muskelmassa. Förutom de evolutionära fördelarna detta tros ha gett, är det även positivt ur många idrottssammanhang. Effekter på aptitreglering och inlagring, har troligtvis också varit fördelaktigt i perioder där mat varit mindre tillgängligt. I det svenska samhället är tillgången till mat, för många, inte ett hinder idag.

Behandling vid PCOS och övervikt

I de fall där kvinnan har en övervikt eller obesitas, är första steget i behandling av PCOS viktminskning med hjälp av energirestriktion och ökad fysisk aktivitet. I riktlinjerna för behandling av PCOS framgår att viktminskning på 5–10% av ursprungsvikten inom 6 månader, kan vara tillräckligt för att återställa reproduktiv förmåga för många kvinnor.


Målet med nutritionsbehandling är viktminskning och på så vis förmildra symtom och minska risker associerat med syndromet. Vidare är det viktigt att viktminskningen förblir stabil.


Det finns ingen evidens på specifik kost eller specifika livsmedel för kvinnor med PCOS. Här gäller rekommendationerna för behandling av övervikt och obesitas, det vill säga en hälsosam energireducerad kost för viktminskning där viktminskningen påverkar syndromet positivt.


För all typ av energireducerad kost är det viktigt att arbeta med regelbunden måltidsordning, portionsstorlek samt val av livsmedel som mättar bra och bidrar med lagom mängd energi. Måltider innehållandes fiberrika grönsaker, fullkornsprodukter och proteinrika livsmedel, intaget jämnt över dagen, bidrar med mättnad även vid mindre portioner. Detta underlättar även följsamhet av nutritionsbehandlingen. Att hålla sig mätt på en energireducerad kost är en framgångsfaktor för viktminskning och bibehållandet av en lägre vikt över tid. Ett exempel på ett hälsosamt kostmönster enligt forskningen är medelhavskost vilket till stor del består av grönsaker, frukt, fullkornsprodukter, baljväxter, fisk, vegetabiliska oljor, nötter samt begränsad mängd rött kött.


Påverkad aptitreglering

Det är möjligt att den hormonella rubbningen hos kvinnor med PCOS, påverkar aptitregleringen och i viss mån stimulerar aptit, vilket kan försvåra en viktnedgång. Därav blir det extra viktigt att fokusera på mättande mat, måltidsordning och hållbara kostomläggningar.


Har du PCOS och önskar stöttning i hur du kan lägga om din kost? Boka en tid med en av våra dietister och få hjälp med ditt förändringsarbete!
Källor:

Abc om Polycystiskt ovariesyndrom. Ylva Strandberg, Joanna Schmidt och Eva Dahlgren. Läkartidningen Nr 51-52 2011 volym 108. http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/17573/LKT1151s2726_2729.pdf


Dinka Pavicic Baldani, Lana Skrgatic, and Roya Ougouag, “Polycystic Ovary Syndrome: Important Underrecognised Cardiometabolic Risk Factor in Reproductive-Age Women,” International Journal of Endocrinology, vol. 2015, Article ID 786362, 17 pages, 2015. doi:10.1155/2015/786362


Diagnosis and treatment of polycystic ovary syndrome (PCOS): An interview with Richard Legro. Legro BMC Medicine (2015) 13:64.

Doi 10.1186/s12916-015-0299-2

Arain F, Arif N, Halepota H. Frequency and outcome of treatment in polycystic ovaries related infertility. Pak J Med Sci 2015;31(3):694-699. doi: http://dx.doi.org/10.12669/pjms.313.8003


Autonomic dysfunction in patients with polycystic ovary syndrome. Zeynep Ozcan Dag, Murat Alpua, Yakup Turkel, Yuksel Isik. Taiwan Association of Obstetrics & Gynekology. Published by Elsevier Taiwan LLC. Augusti 2015.


Vander´s human physiology: The mechanisms of body functions, thirteenth edition. Eric P. Widmaier, Hershel Raff, Kevin T. Strang. McGraw-Hill Companies, Inc, 2014. ISBN 978-1-259-08082-1

282 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page