top of page
 • Eatit

PCOS - Polycystiskt ovariesyndrom

PCOS är en hormonell störning som är vanlig hos kvinnor i fertil ålder. Hormonrubbningen innebär en ökad halt av fritt testosteron samt minskad insulinkänslighet. Tillståndet har en ärftlig komponent men är också beroende av livsstilsfaktorer som påverkar kroppsvikten. En av de vanligaste behandlingarna är att få behandling av dietist för att få stöd att gå ner i vikt eftersom viktminskning leder till förbättrad hormonbalans och menstruationsfunktion, minskad behåring samt ökad chans till graviditet då ägglossning spontant kan återkomma.


Hur märker man att man har PCOS?


PCOS ger ofta en eller flera av följande symtom:

 • Du har sällan eller aldrig mens.

 • Du har mycket hår på kroppen till exempel i ansiktet, på bröstet, magen och låren.

 • Du har finnar.

 • Du har lätt för att gå upp i vikt.

 • Du har svårt att bli gravid.

 • Du kan känna dig nedstämd och håglös.

 • Du har minskad sexlust.

Du kan ha PCOS utan att ha några symtom. Symtomen kan också variera.Hur många drabbas av PCOS?


10- 20% av alla kvinnor i fertil ålder beräknas ha PCOS. Det är vanligast att man får diagnosen i åldern 20 till 30 år. Det finns ett visst ärftligt samband. Risken för att få PCOS ökar något om man har en mamma eller syster som har sjukdomen.


När ska man söka vård för PCOS?


Kontakta en vårdcentral, en gynekologisk mottagning eller en ungdomsmottagning om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har mens färre än fyra gånger per år.

 • Du upplever att du får mer hår på kroppen än tidigare.

 • Du har svårt att bli gravid.


Finns det någon risk med att ha PCOS?


Infertilitet, hirsutism (ökad behåring) och akne är symtom som är vanliga om man har PCOS. På lång sikt har PCOS-patienter en ökad risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.


Vad betyder hirsutism?


Hirsutism innebär ökad kroppsbehåring av manlig typ. Det handlar om en grov och mörkt pigmenterad behåring som typiskt är lokaliserad till överläpp och haka, runt bröstvårtor, i medellinjen på nedre delen av buken, ryggslutet samt ljumskar och lår, men även ”manligt” håravfall på huvudet. Denna behåringstyp stimuleras av androgener.


Övervikt och PCOS?


Ungefär hälften av alla med PCOS får problem att hålla vikten och kan med tiden bli kraftigt överviktiga. Troligtvis beror viktökningen på att man är känslig för effekten av testosteron. Testosteron kan göra att man blir hungrig, vilket ökar risken för att gå upp i vikt. Det finns hjälp att få om det är svårt att gå ner i vikt. Du kan till exempel kontakta en dietist som kan lägga upp ett program.


Vad är orsaken till PCOS?


Den exakta orsaken till PCOS är okänd.Hur får man diagnosen PCOS?


Indikationer för om man bör utredas för PCOS är menstruationsrubbning, infertilitet, akne och hirsutism. Utredningen kan göras med hormonprover och ultraljud av äggstockarna.


Hormonproverna är ett blodprov. Med ultraljud kan man påvisa om äggstockarna har polycystiska ovarier, det vill äggstockar med många äggblåsor. Detta är vanligt vid PCOS.


Enligt Rotterdam-kriterierna krävs två av följande tre kriterier för att få diagnosen PCOS:

1. Glesa menstruationer eller utebliven menstruation.

2. Hyperandrogenism antingen biokemisk (testosteron/SHBG-kvot över 0,05) eller klinisk som till exempel hirsutism.

3. Polycystiska ovarier på ultraljud.Varför ska man behandla PCOS?


Tidig diagnos och behandling tillsammans med viktminskning kan minska risken för långvariga komplikationer som typ 2-diabetes och hjärtsjukdom.


Hur behandlar man PCOS?


Övervikt och fetma är vanligt hos PCOS-patienter men förekommer även vid normal och låg vikt. Vid övervikt rekommenderas viktnedgång, eftersom viktminskning leder till förbättrad hormonbalans och menstruationsfunktion, minskad behåring samt ökad chans till graviditet då ägglossning spontant kan återkomma. En dietist kan hjälpa dig att se över din kost och stötta dig i din viktnedgång.


Menstruationsrubbning och hirsutism kan behandlas med kombinerade p-piller, gärna östrogendominerat om inga kontraindikationer föreligger.


Vid barnönskan och störd ägglossning ges hormonbehandling för att stimulera ägglossning eller vid behov IVF. Fertilitetspotentialen är oftast god.Vilka hormonanalyser kan man göra vid PCOS?


Vid hirsutism och regelbunden menstruation:


 • Total testosteron och sexualhormonbindande globulin, SHBG, i serum.


Vid menstruationsrubbning komplettera med:


 • Luteiniserande hormon (LH), follikelstimulerande hormon,FSH, prolaktin, tyreoideastimulerande hormon (TSH) och fritt tyroxin (T4) samt antimϋlleriskt hormon, AMH.


Vid kraftig övervikt (BMI >27):


 • Fasteglukos, HbA1c eller oral glukosbelastning.


Tolkning av provsvar:


 • Kvoten total testosteron/SHBG är ett mått på biologiskt aktivt testosteron.

 • En kvot över 0,05 bedöms som hyperandrogenism.

 • Vid patologiskt förhöjt S-testosteron mer än 6 nmol/liter ska testosteronproducerande tumör i ovarier eller binjurar uteslutas. Remiss till endokrinolog och/eller gynekolog för vidare utredning.

 • Ökad LH/FSH-kvot är typiskt för PCOS.Hur kan en dietist hjälpa en person med PCOS?


Det kan vara klokt att ta hjälp av en dietist om du vill gå ner i vikt. Det är inte meningen att du ska ”banta” utan en dietist kan hjälpa dig med att se över din kost för att se hur du kan äta mat som håller dig mätt längre, att du får i dig den näring du ska ha och en kost som fungerar för hur du lever ditt liv.


Eftersom viktminskning leder till förbättrad hormonbalans och menstruationsfunktion, minskad behåring samt ökad chans till graviditet då ägglossning spontant kan återkomma rekommenderas ofta viktminskning för personer med PCOS.Kan humöret påverkas av PCOS behandling?


Om du får en behandling som minskar på testosterinnivån kan en biverkning vara att det påverkar humöret. Minskad mängd testosteron kan göra att du lättare blir nedstämd, håglös och får minskad sexlust. Prata med din läkare om du får biverkningar av ditt läkemedel.


Vill du läsa mer om PCOS?


PCOS på 1177.se

PCOS på Janusinfo PCOS på Mayo ClinicKällor

1. Rosenfield RL, Ehrmann DA. The Pathogenesis of Polycystic Ovary Syndrome (PCOS): The Hypothesis of PCOS as Functional Ovarian Hyperandrogenism Revisited. Endocr Rev. 2016 Oct;37(5):467-520

2. Dumesic DA, Oberfield SE, Stener-Victorin E, Marshall JC, Laven JS, Legro RS. Scientific Statement on the Diagnostic Criteria, Epidemiology, Pathophysiology, and Molecular Genetics of Polycystic Ovary Syndrome. Endocr Rev. 2015 Oct;36(5):487-525

3. Teede HJ, Misso ML, Costello MF, Dokras A, Laven J, Moran L et al; International PCOS Network. Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. Fertil Steril. 2018 Aug;110(3):364-379
813 visningar0 kommentarer