top of page
  • Eatit

Vad kan jag göra för att minska risken att drabbas av en hjärt- och kärlsjukdom?


Det finns en hel del saker som du själv kan göra för att minska din risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det är särskilt viktigt om du har hjärt- och kärlsjukdom i din nära släkt. Faktorer som regelbunden fysisk aktivitet, ett gott socialt nätverk och hjärtvänlig kost är skyddade. Om du redan har en hjärt- och kärlsjukdom kan du med hjälp av din livsstil minska risken att blir sämre.


Över häften av alla fall av kranskärlsjukdom och över 30 % av strokefallen i Sverige uppskattas bero på våra levnadsvanor enligt en aktuell rapport från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE). Av alla levnadsvanor har ohälsosamma matvanor störst påverkan på förekomsten av hjärt-kärlsjukdom i Sverige och kan kopplas till nästan hälften (46 %) av alla fall av kranskälhjärtsjukdom (t.ex. hjärtinfarkt) och till ca 15 % av strokefallen.


Livsstilsförändringar som rökstopp, ökad fysisk aktivitet, kostomläggning, viktreduktion vid övervikt/obesitas och stresshantering tar alltmer central plats vid förebyggande av hjärt-och kärlsjukdom.


För referenser och fördjupat innehåll, läs mer här.20 visningar0 kommentarer
bottom of page