top of page
  • Eatit

VARFÖR ÄR FYSISK AKTIVTET VIKTIG VID DIABETES?

Motion ökar kroppens känslighet för insulin, sänker blodsockret och minskar därmed risken för komplikationer. Även blodfetter och blodtryck påverkas gynnsamt. Fysisk aktivitet bör därför vara en naturlig del i det dagliga livet. Alla tillfällen till motion bör tas till vara. Förskrivning av FAR (Fysisk Aktivitet på Recept) har visat sig var en viktig faktor för att motionen faktiskt genomförs. 


Läs mer och se vetenskapliga källor här.

9 visningar0 kommentarer
bottom of page