top of page
  • Eatit

VILKEN MAT SKA MAN ÄTA VID DIABETES?

Socialstyrelsen rekommenderar fyra olika kostregimer för dig med diabetes. Detta är de kostmodeller med störst vetenskapligt stöd för. De rekommenderar:


• Traditionell diabeteskost (50-60E% kolhydrater)

• Måttlig lågkolhydratkost (30-40E% kolhydrater)

• Medelhavskost (45-50E% kolhydrater)

• Traditionell diabeteskost med lågt GI (50-60E%)


Många diabetiker reagerar väldigt olika på samma typ av kost och alla måste hitta det som passar just dem. Vad passar dig?


Läs Socialstyrelsens rekommendationer här.

200 visningar0 kommentarer
bottom of page