top of page
  • Skribentens bildEatit

BLODVÄRDE: D-VITAMIN

Uppdaterat: 20 aug. 2020


VAD BETYDER ETT LÅGT D-VITAMINVÄRDE?


Ett lågt värde betyder oftast att du inte får i dig tillräckligt med D-vitamin. Andra mer sällsynta faktorer kan vara störd upptagningsförmåga eller störd bisköldkörtelfunktion. Vi rekommenderar då att du samråder med din läkare/dietist om kosttillskott är aktuellt. 


VAD BETYDER ETT HÖGT D-VITAMINVÄRDE?


Höga värden kan ses vid olika typer av sjukdomar, graviditet samt vid ett stort intag D-vitamin, ofta i form av tillskott. Detta kan leda till hyperkalcemi och metastatisk förkalkning i mjukdelar.För mer information om D-vitamin läs här!


223 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

ALAT (Alaninaminotransferas) är ett enzym som finns i hjärtat och skelettmuskulaturen men framför allt i levern. Vid skador på levern får man en ökad halt av ALAT i blodet varför det används som en ma

Kolesterol behövs för att bygga upp våra celler samt för att producera våra könshormoner och D-vitamin. Kolesterol är inte bara något vi får i oss genom vår föda utan även något som kroppen producerar

Kvoten mellan Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 (ApoB/ApoA1-kvot) ger en bedömning av vilken risk man har för hjärt- och kärlsjukdom då kvoten speglar balansen mellan det ”onda” och det ”goda” ko

bottom of page