top of page

Lösa appinstallationsfel i Google Play Store

Rensa Google Play Store-cachen
 

 1. Öppna menyn Inställningar på enheten.
   

 2. Gå till Program eller Programhanteraren.
  (Alternativet kan se olika ut beroende på enhet.)
   

 3. Bläddra till Alla program och sedan ned till appen Google Play Store (eller Google Play Butik).
   

 4. Öppna programinformationen och tryck på Tvinga stopp.
   

 5. Tryck på Töm cache.
   

 6. Gör om stegen ovan, men byt ut Google Play Store i steg 3 mot Google Play-tjänster.
   

 7. Försök att ladda ned programmet igen.

Lösa appinstallationsfel i iPhone/iOS

Screenshot 2022-02-11 at 18.14.17.png
bottom of page